Telefon: +420 736 647 092

Email: petricek@plbuilding.cz

REFERENCE

Vybrané stavby, na kterých jsme zajišťovali naše služby.

Stavební úpravy hotelu Veliš ve Žďáře nad Sázavou

V roce 2016-2018 proběhla ve Žďáře komplexní rekonstrukce rezidence Veliš na náměstí ve Žďáře nad Sázavou. Jedná se o bývalý hotel s dochovanými gotickými a renesančními prvky a secesní fasádou. Ing. Luboš Petříček zde vykonával funkci TDI.

Hasičská zbrojnice a obecní úřad v obci Martinice

Výstavba víceúčelové hasičské zbrojnice a obecního úřadu probíhala v letech 2017 až 2018. Ing. Luboš Petříček zde vykonával funkci TDI.

Most přes řeku Sázava ze sídliště Klafar do ulice Dolní, Žďár nad Sázavou

V roce 2013 byla vybudována nová železobetonová předpjatá mostní konstrukce přes řeku Sázavu a přilehlé komunikace spojující sídliště Klafar se sídlištěm Libušín. Ing. Luboš Petříček zde vykonával funkci TDI ve spolupráci s firmou Tým Dopravního Inženýrství s.r.o.

Rekonstrukce úpravny pitné vody Mostiště

V letech 2012 až 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce úpravny pitné vody Mostiště ve stavební i technologické části. Tato úpravna zásobuje pitnou vodou města Žďár nad Sázavou, Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Bíteš a desítky menších obcí. Luboš Petříček zde vykonával funkci TDI s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Výrobní hala společnosti KOVO Koukola s.r.o.

Ing. Luboš Petříček od roku 2007 spolupracuje s firmou KOVO Koukola jako technický dozor na výstavbě a následném rozšiřování výrobní haly této společnosti. Na všech etapách vykonával Ing. Luboš Petříček funkci TDI.

Výstavba kanalizace a ČOV Ostrov nad Oslavou

V roce 2014 proběhla výstavba splaškové kanalizace v obci Ostrov nad Oslavou včetně výstavby nové čistírny odpadních vod. Ing. Luboš Petříček zde vykonával funkci technického dozoru investora (dále TDI).

Kanalizace a ČOV Vepříkov-Miřátky

V roce 2016-2017 proběhla výstavba splaškové kanalizace v obci Vepříkov a místní části Miřátky včetně výstavby dvou čistíren odpadních vod. Ing. Luboš Petříček zde vykonával funkci TDI.

Komunikace první třídy I/38 Přední Lhota – Pňov Předhradí – oprava povrchu vozovky, svodidel a odvodnění

V roce 2017 proběhla rekonstrukce silnice první třídy mezi Kolínem a Nymburkem - oprava povrchu, sanace trhlin, odvodnění, provedení nového povrchu, osazení nových svodidel. Ing. Luboš Petříček zde vykonával funkci TDI ve spolupráci s firmou INFRAM a.s.

máte další otázky nebo máte zájem o naše služby

kontaktujte nás

Hlavní činností společnosti PL Building s.r.o. jsou služby technického dozoru dodavatele (TDI) na pozemní, vodohospodářské a dopravní stavby.

Kancelář:

Strojírenská 16 (2. patro)

591 01, Žďár nad Sázavou

+420 736 647 092

petricek@plbuilding.cz

Služby technického dozoru

 © Copyright 2019. All Rights Are Reserved by PL Building s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Created by JS Production